Senin, 08 Juli 2019

Apa Perinsip Perinsip Dakwah ?Dalam kehidupan ini, kadang-kadang manusia jatuh ke level terendah, karena keengganan dan ketidakmampuan mereka untuk mengoptimalkan semua potensi yang telah Allah berikan padanya. Sebaliknya, ketika potensi itu dapat dioptimalkan, manusia mampu mencapai posisi tertinggi, bahkan melebihi malaikat. Berikut adalah prinsip-prinsip dakwah yang telah saya rangkunm  mudah-mudahan bermanfaat.

10 PRINSIP-PRINSIP DAKWAH Berikut dengan Tujuan dan Kesimpulannya 

 Apa Perinsip Perinsip Dakwah ?

Adapun prinsip-prinsip dakwah adalah sebagai berikut :
1. Iman( percaya/yakin ) kepada apa yang ia dakwahkan
2. Qudwah(keteladanan) yang baik dalam Berdakwah
3. Istiqamah(konsisten) dalam Berdakwah
4. Sabar menghadapi berbagai kendala dan penderitaan dalam Berdakwah
5. Lapang dada dan lembut(santun) dalam Berdakwah
6. Tawadhu(merendah diri) dalam Berdakwah
7. Zuhud dan tekun beribadah dalam Berdakwah
8. Tekun dan kuat beribadah dalam Berdakwah
9. Ikhlas(tanpa pamrih) dalam Berdakwah
10. Tanggap dan mengerti tentang kondisi lingkungan di sekitarnya. dalam Berdakwah

·         TUJUAN DAKWAH
Sebagai sebuah petunjuk, dakwah islam mutlak dilakukan agar islam menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. Dakwah berfungsi menjaga keorsinilan pesan dakwah dari Nabi SAW.dan menyeberkannya kepada lintas generasi .
Dakwah juga berfungsi mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk keseluruhan manusia di dunia. Tujuan umum dakwah islamiyah ialah membumikan ajaran islam(ajaran tauhid) dan memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya.

·         KESIMPULAN
Seorang da’i mengajak orang kepada alloh yang Maha Besar lagi Maha Tinggi tidak akan mampu melakukan yang demikian itu, kecuali dia berakhlak mulia iklas menjalankannya dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Tanpa dakwah, umat islam dapat kehilangan arah tujuan .dengan dakwah, umat islam menjadi saudara. Dengan demikian, kita dapat membuat pernyataan bahwa kehidupan seseorang di tentukan oleh keyakinannya , sedangkan keyakina itu ditentukan oleh pengetahuannya mengenai islam yang sesungngguhnya. Lebih khusus, umat islam ditentukan oleh agamanya, sementara agama ditentukan oleh pengetahauan agamanya; dan pengetahuan agamanya tergantung pada dakwah yang lurus.
Sebagai sebuah petunjuk, dakwah islam mutlak dilakukan agar islam menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. Dakwah berfungsi menjaga keorsinilan pesan dakwah dari Nabi SAW.dan menyeberkannya kepada lintas generasi .
Dakwah juga berfungsi mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk keseluruhan manusia di dunia. Tujuan umum dakwah islamiyah ialah membumikan ajaran islam(ajaran tauhid) dan memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar